Åpent Hus

Første fredag i måneden er det Åpent Hus kl.18.00 Mye sang og musikk, Guds ord, bønn og samtaler med m.m. Kveldsmat.

Søndagsmøter

Bønn kl. 16.30 Møte kl. 17.00 
Vi har besøk av forskjellige forkynnere og sangere.

Torsdagsmøter

Kl.19.00 annen hver torsdag bønn. 
Annen hver torsdag bønn og lovsang. Med unntak av siste torsdag i mnd. da er det Menighetsmøte bare for medlemmer.

Møteoversikt

   Søndag 2/2 kl 16:30 Bønn.                                      Kl 17:00 Knut Johansen synger og taler. 
      
   Tirsdag 4/2 kl 11:30 Vi synger og vitner på Slemmestad eldresenter.

   Torsdag6/2 kl 19:00 Bønn og lovsang.

   Fredag 7/2 kl 18:00 Åpent hus. Mye sang og musikk. Guds ord, bønn og samtaler. Kveldsmat.

   Søndag 9/2 kl 16:30 Bønn.                                     Kl 17:00 Vitnemøte med nattverd.  
     
   Torsdag 13/2 kl 19:00 Bønn.

   Søndag 16/2 kl 16:30 Bønn                                    Kl 17:00 Årsmøte. Kun for medlemmer.
       
   Onsdag 19/2 kl 19:00 Fellesbønnemøte med Betel Nærsnes, Asker Pinsemenighet, Pinsekirken Heggedal og Hurum 
   Pinsemenighet.

   Torsdag 20/2 kl 19:00 Bønn og lovsang.

   Søndag 23/2 kl 16:30 Bønn                                   Kl 17:00 Sang og vitnemøte med Varna Evangeliesenter. Rolf Petterson taler.   
   Servering av pølser, kaffe og fastelavensboller.   

   Torsdag 27/2 Bønn. 
    
   Hjertelig velkommen til møtene.