Våre aktiviteter

Neste møte

På grunn av COVID-19 har vi desverre ikke planlagt noen møter, men følg med.

Søndagsmøte

Hver søndag har menigheten møter Kl 17:00. Vi har besøk av forskjellige forkynnere som evangelister, misjonærer, bibellærere og sangere. Før søndagsmøtene har vi en halvtime bønn. 

Bønn og lovsang

Hver torsdag kl 19:00 har vi bønn og/eller lovsang. Da samles vi for å be og synge lovsanger. Bønne emnene kan variere noe, men vi ber for storting og regjering, for de som styrer i kommunen vår. For skolene og at barn og unge må få gode oppvekstvilkår og lære Jesus å kjenne.For misjonærene og de som lider på grunn av bla. krig. De som forfølges for sin tro. Og for Israel.

Så har vi alle noen vi ber om frelse og helbredelse for. Det kan være familie, venner og naboer. Mange ganger har vi opplevd at situasjoner har blitt forandret gjennom at vi ber. Mennesker har fått hjelp i vanskelige situasjoner.

Slemmestad eldresenter

Vi besøker Slemmestad eldresenter to ganger i året. Da får vi åpne vår- og høstsesongen. Vi synger kjente kristne sanger og vitner for dem. Det samler mange mennesker og mange får høre evangeliet om Jesus Kristus. Etter møtet er det bevertning og vi får avslutte med en hyggelig prat over en kopp kaffe.

Besøkstjeneste

Vi besøker de eldre og syke i menigheten med personlig kontakt, forbønn og blomster.