Frelst av Jesus Kristus, evig liv

Neste møte

Menighetsmøte

Menighetsmøte kun for medlemmer

Menighetsmøte starter om

Vår menighet

Bli en del av fellesskapet

Vår visjon er å bygge et levende, varmt og inkluderende fellesskap der den enkelte blir akseptert og møter forståelse, tilgivelse og kjærlighet.

Jeg er ny her

Vi ønsker å gjøre menigheten til et åpent og trygt "hjem" i Slemmestad.

Forbønn

Vårt høyeste ønske er å se at mennesker blir frelst og satt i frihet.

Misjon

Vi er støttemedlem for syv forskjellige misjonsprosjekter.

Besøkstjeneste

Vi besøker de eldre og syke i menigheten med personlig kontakt, forbønn og blomster.

Herren gir ny kraft!

Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Lovprisning

Se, lytt og bli inspirert

Alle som søker tilflukt hos deg, skal glede seg, alltid skal de juble. Du verner dem. De fryder seg i deg, de som elsker ditt navn. For du, Herre, velsigner den rettferdige, du dekker ham med nåde som skjold.
Sal 5,12-13

Who You Say I Am

Hillsong Worship

The God Who Stays

Matthew West