Møteoversikt

Neste møte

På grunn av COVID-19 har vi desverre ikke planlagt noen møter, men følg med.

Hver søndag har menigheten møter.


Vi har besøk av forskjellige forkynnere som evangelister, misjonærer, bibellærere og sangere. Før søndagsmøtene har vi en halvtime bønn.