Møteoversikt

Neste møte

Bønn

Bønnemøte. Hjertelig velkommen.

Bønn starter om

Hver søndag har menigheten møter.


Vi har besøk av forskjellige forkynnere som evangelister, misjonærer, bibellærere og sangere. Før søndagsmøtene har vi en halvtime bønn.

26 mai 2022

Bønn

torsdag kl 19:00

Bønnemøte. Hjertelig velkommen.

29 mai 2022

Møte

søndag kl 17:00

Misjonsmøte. Jørgen Cloumann taler. Hjertelig velkommen.