Møteoversikt

Neste møte

Menighetsmøte

Menighetsmøte kun for medlemmer

Menighetsmøte starter om

Hver søndag har menigheten møter.


Vi har besøk av forskjellige forkynnere som evangelister, misjonærer, bibellærere og sangere. Før søndagsmøtene har vi en halvtime bønn.

28 sep. 2023

Menighetsmøte

torsdag kl 19:00

Menighetsmøte kun for medlemmer