Møteoversikt

Neste møte

Vitnemøte med nattverd

Kl 16:30 er det bønn før møte. Hjertelig velkommen til bønn og til møte.

Vitnemøte med nattverd starter om

Hver søndag har menigheten møter.


Vi har besøk av forskjellige forkynnere som evangelister, misjonærer, bibellærere og sangere. Før søndagsmøtene har vi en halvtime bønn.

04 des. 2022

Vitnemøte med nattverd

søndag kl 17:00

Kl 16:30 er det bønn før møte. Hjertelig velkommen til bønn og til møte.

08 des. 2022

Menighetsmøte/ bønn

torsdag kl 19:00

Kun for menighetens medlemmer.

11 des. 2022

Juleavslutning

søndag kl 17:00

Kl 16:30 er det bønn før juleavslutningen. Enkel bevertning. Hjertelig velkommen. Vi ønsker alle en velsignet julehøytid.